oorspronkelijk logo Deelerwoud

Slide Background

Landbouw

landbouw trekkerIn de eerste helft van de 20e eeuw was de landbouw een belangrijke bron van inkomsten voor landgoed Deelerwoud. De stichter van het landgoed, jhr. P.J. Repelaer van Spijkenisse, heeft woeste gronden ontgonnen en is gestart met o.a. akkerbouw en veeteelt, waarbij de productie van zaaizaad steeds belangrijker werd. Tot op de dag van vandaag vormt de landbouw nog een kenmerkend onderdeel van het landgoed.

Buurtschap Woeste Hoeve is een oude nederzetting met een fraaie historische landschapsstructuur. In het begin van de 20e eeuw waren hier meer boerenerven, maar die zijn deels in de vooroorlogse jaren gesloopt en deels door de Duitsers vernield als represaille voor de aanslag op SS-generaal Rauter. Hier liggen akkers die tot landgoed Deelerwoud behoren. 

Van de oorspronkelijke 65 hectare grasland binnen de rasters van landgoed Deelerwoud is na de recentelijk in gang gezette natuurontwikkeling nog 19 hectare over, verdeeld over meerdere percelen. Hier graast een kudde koeien met Piemontese inslag, samen met het grofwild.