oorspronkelijk logo Deelerwoud

Slide Background

Gebouwen

Op het Landgoed Deelerwoud liggen diverse opstallen. Vele ervan zijn gemeentelijk monument, het poortgebouw is zelfs een rijksmonument. De belangrijkste gebouwen worden hier kort belicht.

Poortgebouw

Het karakteristieke poortgebouw van Landgoed Deelerwoud, bekend als Deelerwoud 1 en 2 te Hoenderloo, is in het jaar 2000 aangewezen als rijksmonument. Het pand is in 1923 gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect ir. Jan Molema. De torenachtige uitbouwen, gecombineerd met de poortdoorgang, geven het gebouw een kasteelachtig uiterlijk. Er zijn twee bescheiden woningen in gevestigd, waarvan één nog steeds wordt bewoond door een echtpaar dat als taak heeft de toegangspoort tot het landgoed te bewaken en te bedienen.

Landhuis

Het landhuis Deelerwoud, Deelerwoud 9, is een gemeentelijk monument. Het kasteel dat hier stond (zie geschiedenis) is in de oorlog verwoest. Na het bombardement in 1945 duurde het tot 1959 voordat tot herbouw kon worden overgegaan. Architect Krijgsman ontwierp in Delftse Schoolstijl een markant huis, verwijzend naar de klassieke Nederlandse 17e – 18e eeuwse landhuizen. Van het voormalige kasteel rest slechts een deel van het souterrain, waar vooral slaapvertrekken voor het personeel  in gesitueerd waren. Daar bovenop is een bel-etage geplaatst met een hoog opgaand schilddak. Het gebouw is in 1960 voltooid.

Herberg De Woeste Hoeve

Herberg De Woeste Hoeve, gelegen aan de Oude Arnhemseweg aan de oostrand van het landgoed, is een eeuwenoude pleisterplaats (gemeentelijk monument). Het ligt op de plek waar de oude route Arnhem – Apeldoorn de hessenweg Zutphen – Harderwijk kruiste. Het pand heeft tot op de dag van vandaag een horecabestemming. Door de aanleg van de A50 en de daarmee gepaard gaande herinrichting van de lokale infrastructuur ligt het restaurant nu buiten de (toeristische) routes. De bedrijfsvoering is nu vooral gericht op besloten diners en feestelijke gelegenheden, maar er kan ook a la carte worden gegeten.

Boerderijcomplex

Het agrarische hart van landgoed Deelerwoud wordt gevormd door het boerderijcomplex met dienstwoning, stallen, graandrogerij, watertoren en stammenschuur (Deelerwoud 15-17 (allemaal aangewezen als gemeentelijk monument). De boerderij is rond 1930 ontworpen door architect Molema. Aanvankelijk bestond deze alleen uit de stallen van de noordelijke vleugel met de aangebouwde stolpvormige graandrogerij. In 1940 tekende Molema de plannen voor de zuidvleugel en het verbindende stuk met stallen en de in de zuidwesthoek aangebouwde dienstwoning. Voor die tijd was het een zeer grote en moderne boerderij. De schoorsteen is na de oorlog gebouwd ten behoeve van de drooginstallatie. De watertoren is waarschijnlijk rond 1940 gerealiseerd en voorziet tot op de dag van vandaag de gebouwen in het centrumgebied van drinkwater, want het landgoed heeft geen Vitens-aansluiting. De watertoren heeft een open betonnen onderbouw met eveneens betonnen reservoir, afgewerkt met houtbeschot en een koperen tentdak met dakruiter. Het is een sporadisch bewaard gebleven exemplaar en vertegenwoordigt dus hoge zeldzaamheidswaarde.